Corona maatregelen en effect op de reguliere Bslim activiteiten d.d. 26-11-’21

dinsdag 30 november 2021,

Helaas blijven de coronabesmettingen(met name bij de kinderen, dus onze doelgroep) en de druk op de zorg maar stijgen en daarom heeft het kabinet extra maatregelen ingevoerd. Helaas hebben deze maatregelen ook enkele gevolgen voor de programmering van Bslim. Ondanks de beperkingen zijn wij wel van mening dat sporten en in beweging blijven belangrijk is voor de kinderen in onze wijken. We willen daarom ook wel binnen de richtlijnen sport- en beweegaanbod behouden. Dit gaat dan met name om de meer kleinschalige activiteiten, waarin we het aantal contacten beperkt kunnen houden. Echter, na overleg met de gemeente en het onderwijs is wel besloten om de grote instuiven in Hoogkerk, Beijum en Lewenborg niet door te laten gaan, in de vorm zoals jullie ze gewend zijn. Daar komen te veel kinderen van te veel verschillende scholen tegelijkertijd bij elkaar en dat is nou juist wat we willen beperken. Deze wijken gaan kijken naar een alternatief om toch te blijven bewegen.

We adviseren je om te kijken op de pagina van jouw wijk op de website van Bslim om te kijken hoe de aangepaste programmering er in jouw wijk de komende weken uit ziet! Hieronder vind je de directe koppelingen naar de verschillende wijken.

Hoogkerk: /hoogkerk
Vinkuizen: /vinkhuizen
Corpus den Hoorn/de Wijert Noord: /de-wijert
Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk: /spt
Indische Buurt/de Hoogte: /indische-buurt-de-hoogte
Oosterparkwijk: /oosterparkwijk
Beijum: /beijum
Lewenborg: /lewenborg
Ten Boer: /ten-boer

We gaan er van uit dat we na de kerstvakantie weer onze reguliere programmering kunnen draaien. We hopen op ieders begrip en medewerking.

Bslim

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign